Välkommen till koloniföreningen

Kölnans Fritidsby

Malmö

Anslagstavla

Informationen på vår elektroniska anslagstavla publiceras också i Facebook-gruppen "Kölnans Fritidsby - Info från styrelsen"

Information hittar du också på styrelsens anslagstavla vid föreningslokalen.

Arbetsdag på Kölnan den 25/9!

2022-09-11

Söndagen den 25/9 kl 10.00 samlas vi vid ladan för gemensam arbetsdag i föreningen. Vi hoppas såklart på stor uppslutning så att vi kan göra Kölnan riktigt fint inför hösten. Det kommer att finnas uppgifter för alla!

Vi planerar också ett par större arbeten som inkluderar rivning av lekplatser och slyröjning. Därför söker vi medlemmar som har "körkort" för motorsåg och/eller röjsåg och har möjlighet att ta med sig verktyg och utrustning. Har vi möjlighet att göra detta arbete inom föreningen så sparar vi en hel del pengar!

Det kommer såklart att bjudas på fika och grillad korv!

Vi ser fram emot en trevlig stund tillsammans!

/ Styrelsen

Beslut kring årsavgiften för 2023

2022-09-11

Halvårsmötet beslutade att skjuta på frågan om fastställande av medlemsavgift för 2023 till årsmötet i mars 2023. Dock kommer medlemsavgift motsvarande 2022 års nivå att faktureras, som á conto, i mars 2023. Om årsmötet beslutar om en höjning kommer den återstående delen av avgiften att faktureras i september 2023.

Hälsningar

/Styrelsen

Möte med Malmö Stad och nya riktlinjer för koloniområden

2022-09-11

Den 22 augusti hölls ett möte mellan Styrelsen och Malmö Stad. I huvudsak diskuterades dagvattenproblematiken och vi tittar nu tillsammans med Malmö Stad på hur vi ska kunna lösa situationen med den bristfälliga avrinningen.

På mötet informerade Malmö Stad också att nya riktlinjer har tagits fram för koloniområdena.

Riktlinjerna innebär inga större förändringar men det framhävs speciellt att

  • beslut om bygglov fattas av Stadsbyggnadskontoret, vilka också bistår med rådgivning kring vad som är tillåtet eller ej. Dock ska alla bygglovsansökningar först gå via Styrelsen.

  • det är förbjudet att vara bosatt i sin kolonistuga och ingen får vara skriven på Kölnan. Malmö Stad ser allvarligt på överträdelser gällande detta och om Styrelsen inte agerar så kan arrendeavtalet sägas upp.

Hälsningar

/ Styrelsen

Sugen på odlingslott till nästa säsong?

2022-09-11

Utmed Utflyktsstigen/cykelbanan ligger ett antal odlingslotter som Malmö Stad hyr ut. Visste du att Malmö Stad prioriterar medlemmar i Kölnans fritidsby vid ansökan/registrering för dessa lotter? Läs mer på Malmö Stads hemsida!

/ Styrelsen

Ny webbadress och hemsida

2022-09-01

Från och med idag är adressen till vår hemsida www.kolnan.se

Hemsidan är uppdaterad och bättre anpassad för att nås via mobilen.

Har ni åsikter om hemsidan, maila dessa till info@kolnan.se

Ha det fint i stugorna!

/ Styrelsen